Disclaimer

Op deze pagina vind u onze disclaimer. Deze kunt u direct inzien/downloaden.   
     
Download onze disclaimer


Algemeen
Hang-Sluitwerk, verleent u hierbij toegang tot www.jhang-sluitwerk.nl en nodigt u uit om de aangeboden producten te bekijken en over te gaan tot een koopbeslissing. De bedoeling van de website is om u als bezoeker te kunnen tegemoetkomen met onze producten.

Hang-Sluitwerk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hang-Sluitwerk spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg een aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Specifiek voor de informatie over producten op de website geldt een voorbehouden van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hang-Sluitwerk. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hang-Sluitwerk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle inhoud van de pagina’s op deze site, zoals teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, audio- en/of videoclips is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van www.hang-sluitwerk.nl , dan wel de partijen die deze site in eigendom hebben, beheren en van informatie voorzien. De verzameling, inhoud en structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hang-Sluitwerk, tenzij aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 
Deze website gebruikt cookies om beter te functioneren, we slaan geen persoonlijke gegevens op.